Në media

Tenderët, ministria e mbrojtjes s’e dinte se ndaj “Beni Donës” ka kallëzim penal