Op-Ed

Tenderi me shumë dyshime që Komuna e Vitisë e dha me procedurë të negocimit

Tenderin për furnizim me maska dhe dezinfektues, edhe pse e kishte anuluar dy here, Komuna e Vitisë e dha me procedure të negocimit. Tenderin ia kishte dhë...

Procesi i vaksinimit në Kosovë dhe mbrojtja nga varianti Delta

  Krenare Rushiti Që nga paraqitja për herë të parë e covid-19 e deri më tani, janë regjistruar variante të shumta nga ky virus, pothuajse çdo dy mua...

Blerjet e shtrenjta gjatë pandemisë, institucionet shpenzuan rreth 1.5 milion euro për dezinfektim

Nga Visar Prebreza Institucionet e Kosovës kanë paguar çmime të ndryshme për dezinfektim të objekteve dhe hapësirave të jashtme si masë për parandalim t...

Administrimi i vaksinës kundër COVID-19 në Kosovë dhe disa shembuj nga vendet e tjera

Administrimi i vaksinës kundër COVID-19 në Kosovë dhe disa shembuj nga vendet e tjera   Që nga 13 marsi 2020 kur janë paraqitur rastet e para me...

Mungesa e negociatave në lidhjen e kontratave emergjente

Nga: Arbelina Dedushaj Emergjenca që ka ardhur si rezultat i COVID-19, ka bërë që autoritetet kontraktuese ta përdorin me të madhe procedurën e negociua...

COVID-19 si arsye për të nënshkruar kontrata emergjente

Nga: Agon Hysaj Në mars të vitit 2020 pandemia COVID-19 u shfaq në Kosovë. Në fushën e prokurimit publik Komisioni Rregullativ për Prokurimit Publik (KR...

Masat që duhet marrë për t’u mbrojtur nga COVID-19 gjatë ditës së zgjedhjeve?

(Reduktimi i numrit të komisionerëve dhe vëzhguesve, zgjatja e orarit të votimit, rritja e numrit të qendrave të votimit dhe vendvotimeve me qëllim të ...

Shtrembërimi i konkurrencës në prokurim publik

Një nga parimet kryesore të prokurimit publik është konkurrenca e drejtë në mes operatorëve ekonomik për të ofruar sa më shumë vlerë për para për autoritet...

Hapja e transaksioneve të Thesarit dhe parimet e të dhënave të hapura

Buxheti i Republikës së Kosovës për vitin 2020 ishte afro 2.6 miliardë euro dhe këto para të taksapaguesve u shpenzuan për të paguar për shërbime të tilla ...

Pse duhet të hapet thesari?

Në shtator të vitit 2018, Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik mori vendim që të gjitha kontratat të jenë publike. Në këtë drejtim, kontratat duhet të...

Sfida e Institucioneve për t’ua ndaluar kompanive të papërgjegjshme pjesëmarrjen në tenderë

Komuna e Graçanicës në ritenderin “Furnizim me material higjienik” ia ka ndaluar pjesëmarrjen kompanisë Olti & Kenza. Këtë vendim, komuna e kishte marr...

Sfida e autoriteteve kontraktuese për t’ua ndaluar kompanive të papërgjegjshme pjesëmarrjen në tenderë

Komuna e Graçanicës në ritenderin “Furnizim me material higjienik” ia ka ndaluar pjesëmarrjen kompanisë Olti & Kenza. Këtë vendim, komuna e kishte marr...