Op-Ed

Administrimi i vaksinës kundër COVID-19 në Kosovë dhe disa shembuj nga vendet e tjera

Administrimi i vaksinës kundër COVID-19 në Kosovë dhe disa shembuj nga vendet e tjera   Që nga 13 marsi 2020 kur janë paraqitur rastet e para me...

COVID-19 si arsye për të nënshkruar kontrata emergjente

Nga: Agon Hysaj Në mars të vitit 2020 pandemia COVID-19 u shfaq në Kosovë. Në fushën e prokurimit publik Komisioni Rregullativ për Prokurimit Publik (KR...

Masat që duhet marrë për t’u mbrojtur nga COVID-19 gjatë ditës së zgjedhjeve?

(Reduktimi i numrit të komisionerëve dhe vëzhguesve, zgjatja e orarit të votimit, rritja e numrit të qendrave të votimit dhe vendvotimeve me qëllim të ...

Shtrembërimi i konkurrencës në prokurim publik

Një nga parimet kryesore të prokurimit publik është konkurrenca e drejtë në mes operatorëve ekonomik për të ofruar sa më shumë vlerë për para për autoritet...

Hapja e transaksioneve të Thesarit dhe parimet e të dhënave të hapura

Buxheti i Republikës së Kosovës për vitin 2020 ishte afro 2.6 miliardë euro dhe këto para të taksapaguesve u shpenzuan për të paguar për shërbime të tilla ...

Pse duhet të hapet thesari?

Në shtator të vitit 2018, Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik mori vendim që të gjitha kontratat të jenë publike. Në këtë drejtim, kontratat duhet të...

Sfida e Institucioneve për t’ua ndaluar kompanive të papërgjegjshme pjesëmarrjen në tenderë

Komuna e Graçanicës në ritenderin “Furnizim me material higjienik” ia ka ndaluar pjesëmarrjen kompanisë Olti & Kenza. Këtë vendim, komuna e kishte marr...

Sfida e autoriteteve kontraktuese për t’ua ndaluar kompanive të papërgjegjshme pjesëmarrjen në tenderë

Komuna e Graçanicës në ritenderin “Furnizim me material higjienik” ia ka ndaluar pjesëmarrjen kompanisë Olti & Kenza. Këtë vendim, komuna e kishte marr...

Kontratat e paligjshme në prokurim publik

Ligji i Prokurimit Publik (LPP) kërkon që një ofertues, para se të shpërblehet me kontratë, t’i plotësojë disa kushte, e ndër to edhe të ashtuquajturat kër...

Përfitimet e bizneseve përmes çmimeve jonormalisht të ulëta

Përmes prokurimit publik shpenzohet deri në 30% e buxhetit vjetor të Kosovës. Që i bie, mbi 630 milionë euro shpenzohen për vit. Pavarësisht faktit që korn...

Për dy muaj Qeveria përmbush 50% të planit legjislativ

Projektligje të planifikuara dhe të miratuara nga Qeveria gjatë periudhës dy mujore Periudha e vlerësimit: 5 qershor – 5 gusht 2020 Qeveria ka planif...

Programi legjislativ i Qeverisë për vitin 2020

Programi legjislativ i Qeverisë është pjesë e planit vjetor të punës dhe përfshinë aktivitetet legjislative të Qeverisë gjatë vitit përkatës. Qeveria e Kos...

Publikimet

Shiko të gjitha
Shkarko:
Përmbledhje e raportit >