Lajmet

Prezentimi i analizës mbi angazhimin e punëtorëve sezonalë në sektorin e bujqësisë në Kosovë

Të premten, me datë 24 mars, Demokraci Plus (D+) organizoi konferencën me temën “Mundësi më të mira punësimi për punëtorët sezonalë në Kosovë.” Ngjarja e cila mblodhi përfaqësues të institucioneve shtetërore, Ambasadës Gjermane në Kosovë dhe të shoqërisë civile kishte për qëllim prezantimin e raportit final rreth angazhimit të punëtorëve sezonalë në sektorin e bujqësisë në Kosovë.

Raporti thekson se kuadri ligjor rreth statusit të puntorëve sezonal dhe punësimit sezonal nuk është i kompletuar dhe ka nevojë per definim si dhe në përgjithësi mungojnë të dhënat rreth numrit të punëtorëve sezonal që angazhohen gjatë vitit në sektorin e bujqësisë. Kompletimi i kuadrit ligjor do të mundësonte kushte më të mira për regjistrimin e punëtorëve sezonal ku do të përfitonin të gjithë: punëmarrësit, punëdhënësit si dhe institucionet shtetërore.

Projekti i punësimit sezonal implementohet përmes një qasjeje me shumë nivele duke përfshirë palët e interesuara dhe implementohet nga Democracy Plus në bashkëpunim dhe përkrahje të GIZ-it.