Op-Ed

Fushata edukative mbi lajmet e rreme si mbështetje për të rinjtë në ndërtimin e të menduarit kritik

Punëtoritë me të rinjtë nga komuniteti serb, rom dhe boshnjak u mbajtën në lokacione të ndryshme anembanë Kosovës. Diskutimet me të rinjtë në Graçanicë, Llapnasellë, Shtërpcë, Kufcë e Epërme, Vitomiricë dhe Gorazhdevc trajuan temat e lajmeve të rreme, bullizimin dhe ndikimin e tyre negativ në shoqëri.

Isidora Stojanoviq, një nga pjesëmarrëset nga Llapnasella, pohoi se punëtoria ishte shumë e rëndësishme dhe edukative për të. “Ligjërata ishte shumë informuese. Unë tashmë isha e njohur me konceptin e lajmeve të rreme, por zgjerova më tej njohuritë rreth këtij koncepti. Ajo që ishte e rëndësishme për mua është se ligjëratat nuk ishin të bezdisshme; ato ishin shumë interesante dhe më mbanin vëmendjen” tha Isidora.

Një segment tjetër i këtij projekti është faqja e internetit ku mund të gjenden informacione shtesë, përfshirë kurse të trajnimit online. Pas përfundimit të këtyre trajnimeve, pjesëmarrësit pajisen me një certifikatë trajnimi. “Uebfaqja është gjithashtu shumë interesante dhe e dobishme. Ajo mbulon të gjithçka që kemi diskutuar mësuar në ligjerata. Ishte kënaqësi për mua që mora pjesë në të gjitha këto “, shtoi Isidora.

Në ligjerata kanë marrë pjesë të rinjë dhe të reja nga të gjitha komunitetet. Ata theksuan veçanërisht rëndësinë dhe dobinë e këtij lloj ndërgjegjësimi për çështjen e përhapur të lajmeve të rreme.

Në ligjeratat për lajmet e rreme, kemi mësuar për rëndësinë e të kuptuarit dhe vlerësimit kritik të informacionit nga media. U theksua se sa e rëndësishme është dallimi mes burimeve të besueshme të informacionit dhe informacionet e paverifikuara ose të rreme, si dhe mënyra e njohjes së manipulimit në media. Shkurtimisht, përshtypjet nga ligjërata janë pozitive dhe frymëzuese; ato hapën perspektiva dhe mendime të reja për përmbajtjen mediatike”, tha Ivona Kolashinac nga Gorazhdeci.

Pjesëmarrësit në Vitomiricë ishin veçanërisht të kënaqur me përdorimin e video materialeve që shpjegonin më tej rreziqet që paraqet teknologjia e “deep fake”. “Më pëlqeu shumë ligjërata; ishte e organizuar dhe e planifikuar mirë. Ishte interesante që pamë vizualisht një video të “deep fake” dhe mësuam më shumë për lajmet e rreme sesa mendonim se ishte e nevojshme. Përveç kësaj, faqja e internetit na ofroi shumë njohuri të reja”, tha pas ligjëratës Darija Bibuljica nga Vitomirica. Pjesëmarrësit ishin shumë aktivë gjatë ligjëratave dhe dëshironin të mësonin më shumë rreth kësaj teme duke u angazhuar në ligjëratë, duke bërë pyetje ose duke ndarë përvojat personale.

Ligjëratat u mbështetën nga Misioni i Administratës së Përkohshme të Kombeve të Bashkuara në Kosovë, UNMIK.