Lajmet

Ftesë për tender

Democracy Plus po kërkon furnizues për kontejnerë për mbeturina, si në vijim:

Kontejnerë (120 litra) HDPE, standard EN 840-1 për objekte rezidenciale (shtëpi).

Kontejnerë të mëdhenj nga çeliku, standard evropian EN 840-3  (1100 litra) për objekte rezidenciale kolektive (banesa).

Ofertuesit e interesuar mund të shkarkojnë Ftesën për Tender këtu: Tender për kontejnerë

Ju lutem përgatisni tenderin tuaj (ofertën) në pajtim me kërkesat e paraqitura në këtë tender.

Dorëzimi i ofertave bëhet në email adresën [email protected]

Afati i fundit për dorëzim të ofertave është 14 prill 2023, ora 14:00.

E gjithë korrespondenca, njoftimet, kërkesat për sqarime në lidhje me këtë Ftesë për Tender duhet të dërgohen në emailin [email protected] jo më larg se 6 prill 2023.