Lajmet

Komunikatë për media

Kuvendi i Kosovës të kërkojë opinion nga Komisioni i Venedikut për Projektligjin për Byronë Shtetërore për Verifikimin dhe Konfiskimin e Pasurisë së Pajustifikueshme

Pasuria e fituar nga korrupsioni dhe abuzimi me detyrën publike është brengë serioze në Kosovë dhe kërkon trajtim të menjëhershëm. Demokraci Plus vlerëson çdo iniciativë nga organet shtetërore që ka për synim trajtimin e njëmend të konfiskimit të aseteve me prejardhje nga veprimtaritë kriminale. Duke qenë një problem kompleks, zgjidhjet që ofrohen duhet të jenë në përputhje me standardet ndërkombëtare që balancojnë të drejtat e individit me ato të interesit të përgjithshëm.

D+ ka reaguar edhe më parë për çështjen e mosrespektimit të afatit për konsultime publike për Projektligjin për Byronë Shtetërore për Verifikimin dhe Konfiskimin e Pasurisë së Pajustifikueshme, shkelje kjo nga ana e Ministrisë së Drejtësisë. Duke qenë se për herë të parë synohet të aplikohet konfiskimi civil për pasurinë e pajustifikueshme, por edhe duke i marrë për bazë shqetësimet e shumta për përmbajtjen e projektligjit nga organizatat e shoqërisë civile dhe ekspertët e së drejtës kushtetuese, kërkojmë nga Kuvendi i Kosovës që Projektligjin për Byronë Shtetërore për Verifikimin dhe Konfiskimin e Pasurisë së Pajustifikueshme ta dërgojë për opinion në Komisionin e Venedikut.

Vetëm duke u siguruar që ky projektligj është në përputhje me standardet dhe praktikat më të mira ndërkombëtare, mund të dëshmohet përkushtimi i njëmend i institucioneve në luftimin e pasurisë së pajustifikueshme. Refuzimi ndaj marrjes së opinioneve nga mekanizmat vendorë dhe ndërkombëtarë në procese juridike komplekse si ky, vetëm sa minojnë besimin e publikut dhe forcojnë zërat që kjo iniciativë ka për qëllim vetëm shuarjen e zërave kritikë dhe jo luftimin e korrupsionit në vend.