Lajmet

Përfundon faza e parë e fushatës së edukimit për ndarjen e mbeturinave të riciklueshme në Graçanicë

Qershor 2023, Graçanicë – Gjatë muajit qershor Aktiviteti “Riciklimi ka rëndësi” ka zbatuar fushatën edukuese për qytetarët e Graçanicës rreth ndarjes së mbeturinave të riciklueshme. Fushata ka përfshirë takime me qytetarë, vizita derë më derë, shpërndarje të broshurave informative dhe paraqitje mediatike për të informuar në detaje banorët rreth qëllimit të Aktivitetit dhe rolit të tyre në ndarjen e mbeturinave në burim.

Paralelisht fushatës edukuese, Aktiviteti në bashkëpunim me kompaninë e mbeturinave “Ekologija” në Graçanicë ka shpërndarë kosha për ndarjen e mbeturinave të riciklueshme në 150 shtëpi të lagjes pilot në Llapnasellë, të cilët tashmë kanë filluar me ndarjen e metalit, letrës, plastikës dhe qelqit. Grumbullimi i mbeturinave të riciklueshme po bëhet nga mbledhësit joformal të mbeturinave nga komuniteti Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Graçanicë, të cilët pas përpunimit të mbeturinave i dërgojnë materialet te kompanitë private që menaxhojnë dhe shesin materiale të riciklueshme, brenda dhe jashtë vendit.

Roli i qytetareve në këtë fazë fillestare të ndarjes së mbeturinave në burim është tejet i rëndësishëm, jo vetëm për ngritjen e vetëdijes së komunitetit rreth rëndësisë së një mjedisi më të pastër por edhe për zhvillimin e ekonomisë qarkore në Kosovë.

Aktiviteti i USAID-it Riciklimi ka rëndësi në Graçanicë, partneritet midis USAID-it dhe Demokraci Plus po punon për të rritur kohezionin socio-ekonomik në mesin e shumicës së pjesëtarëve të komuniteteve Rom, Egjiptian dhe Ashkali, sektorit privat, të rinjve dhe komunës së Graçanicës, duke krijuar modele të qëndrueshme të riciklimit, në bashkëpunim me të gjitha grupet e shënjestruara.

Demokraci Plus zbaton Aktivitetin në partneritet me organizatat Komunikimi për Zhvillim Social – CSD dhe Roma Versitas Kosova.