Lajmet

Thjeshtimi dhe digjitalizimi i shërbimeve nga institucionet publike, i domosdoshëm për të ofruar shërbime efiçente për qytetarë dhe biznese

22.05.2024

Është mbajtur takimi i dytë konsultativ me akterë institucional, përfitues të projektit dhe përfaqësues të organizatave të shoqërisë civile që kanë për qëllim thjeshtimin dhe digjitalizimin e shërbimeve nga institucionet publike. Në këtë takim u diskutua për kohëzgjatjen e këtij procesi, sfidat institucionale në aspekt të koordinimit, resurseve humane dhe buxhetore, si dhe roli i shoqërisë civile si mbështetje e drejtpërdrejtë për të rritur numrin e shërbimeve efiçiente të cilat në qendër kanë interesin e qytetarëve.

Ky aktivitet mbështetet nga zyra e BE-së në Kosovë, në kuadër të projektit “Promovimi i procedurave të drejta administrative për qytetarë dhe biznese”.