Lajmet

Thirrje për Aplikim: Bootcamp për edukim medial

A je i/e interesuar t’i thellosh njohuritë tua për mendimin kritik, edukimin medial, lajmet e rreme dhe keqinformimin? Atëherë, kemi mundësinë ideale për ty: Demokraci Plus (D+) dhe Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP) janë duke organizuar dy (2) bootcamp-e dy-ditore që do të trajtojnë temat e mësipërme. Ne jemi kujdesur që për këto dy bootcamp-e të sjellim trajnerë të fushës me eksperiencë, tema relevante, folës me ndikim, si dhe pjesëmarrës me përkatësi të ndryshme profesionale dhe etnike.

Për katër (4) idetë më të mira që do të dalin nga bootcamp-et, do të ketë edhe përkrahje financiare deri në $3,000.

Bootcamp-et do të mbahen në Hotel Lakeside në Vërmicë, Prizren, në datat 25-26 nëntor 2023 dhe 09-10 dhjetor 2023. Vini re që për të hyrë në garë dhe në mënyrë që idea juaj të përkrahet, ju duhet të merrni pjesë në të dy bootcamp-et.

Pjesëmarrja në bootcamp-e është falas. Shpenzimet e qëndrimit, ushqimit dhe transportit do të mbulohen plotësisht nga D+.

Ky aktivitet është pjesë e grantit të mundësuar nga projekti “Forcimi i Integritetit të Informacionit në Kosovë përmes Fuqizimit të të Rinjëve” i implementuar nga UNDP në partneritet me Demokraci Plus.

Kush mund të aplikojë?

Thirrja është e hapur për të gjithë të rinjtë (nga Kosova) të moshës 18-30 vjeçare. Inkurajohen të aplikojnë pjesëmarrës nga komunitetet e margjinalizuara në Kosovë të cilët përmbushin kriteret e lartpërmendura.

Për të aplikuar në Bootcamp-e, klikoni këtu.

Afati i fundit për të aplikuar në Bootcamp-e është 15 nëntor 2023, ora 23:59.