Lajmet


Qeverisje e mirë

Organizimi i sesioneve informuese me të rinj rreth identifi ...

D+ së bashku me BIRN Kosova, si pjesë e Koalicionit Kosovar kundër Dezinformimit, organizuan një sesion informues me të rinjtë…

Shtator 22

Qeverisje e mirë

Ftesë për tender - Furnizim me kamionetë për bartjen e m ...

D+ synon që për nevoja të përfituesve të projektit të prokurojë mallrat, si në vijim: Kamionetë për bartjen e materialeve…

Shtator 20