Lajmet


Qeverisje e mirë

Rekrutim për shërbime konsulence

Rreth Demokraci Plus D+ është një organizatë e pavarur, jofitimprurëse, e themeluar nga një grup aktivistësh që besojnë fuqishëm në…

Mars 2

Qeverisje e mirë

Rekrutim për pozitën Monitoruesi/e i/e Gjykatës

Rreth Demokraci Plus D+ është një organizatë e pavarur, jofitimprurëse, e themeluar nga një grup aktivistësh që besojnë fuqishëm në…

Mars 2