Lajmet

Diskutohet qeverisja e kryetarëve të komunave të mëdha në mes të mandatit të tyre

Demokraci Plus (D+) mbajti tryezë diskutimi me kryetarë, nënkryetarë dhe zyrtarë të komunave të ndryshme në vend ku u prezantua raporti “Progresi në zotimet për...

Adresimi i prioriteteve të lagjeve në kuadër të Forumit Qytetar

Demokraci Plus mbajti tryezë me temë “Përfshirja dhe adresimi i prioriteteve të lagjeve” në kuadër të Forumit Qytetar, ku morën pjesë zyrtarë komunalë dhe përfa...

D+ dhe BIRN publikuan raportin e monitorimit të Administratës Tatimore të Kosovës

Demokraci Plus (D+) dhe Rrjeti Ballkanik i Gazetarisë Hulumtuese (BIRN Kosova), me mbështetje të  Ambasades së Britanisë së Madhe në Prishtinë, publikuan raport...

Demokraci Plus dhe Fondacioni Konrad-Adenauer (KAS) mbajtën tryezë diskutimi me temë “Lajmet e rreme, kërcënim i demokracisë”

Fondacioni Konrad-Adenauer (KAS) në partneritet me Demokraci Plus (D+) mbajtën tryezë diskutimi me temë “Lajmet e rreme, kërcënim i demokracisë”. Granit Të...

Publikimi i raportit “Roli i Organit Shqyrtues të Prokurimit në mosefikasitet në prokurim publik”

Prishtinë, 5 nëntor 2019 - Demokraci Plus (D+) mbajti një tryezë diskutimi ku publikoi raportin “Roli i Organit Shqyrtues të Prokurimit në mosefikasitet në prok...

Interpretimi rast pas rasti i Ligjit të Prokurimit Publik

Si rezultat i monitorimit të vazhdueshëm të punës së OSHP-së, Demokraci Plus ka publikuar raportin e radhës për këtë institucion. Të gjeturat kryesore të këtij ...

Konkurs për Punë hulumtues i/e lartë (1)

Konkurs për Punë Hulumtues i lartë (1) Pozita: Hulumtues i/e Lartë Data e mbylljes së konkursit: 11 gusht 2019 Fillimi i punës: 01 shtator 2019 Dem...

Thirrje për punë praktike

Platforma Flamujt e Kuq – Kërkesë për oferta

Qëllimi i kësaj thirrje është që të ftojë ofruesit e shërbimeve të dorëzojnë propozimet e tyre së bashku me specifikimet teknike për zhvillimin e platformës “Fl...

Publikohet analiza “Shfrytëzimi i marrëveshjeve për shërbime të veçanta dhe ushtruesit e detyrës në shërbimin ...

Në këtë raport u jepet përgjigje një mori pyetjesh me fokus: Sa respektohen kriteret ligjore në rekrutim përmes marrëveshjeve për shërbime të veçanta (MSHV) dhe...

Prezantimi i Raportit të dytë ‘Matësi i performancës në prokurim publik’

Prishtinë, 27.03.2019  - Demokraci Plus (D+) publikoi raportin e dytë të vlerësimit gjashtëmujor mbi prokurimin publik në nivel komunal për periudhën janar - ko...

Publikohet analiza “Strategjitë gjithëpërfshirëse të Qeverisë, niveli i zbatimit, sfidat dhe impakti në nxjerrjen e politikave”

Në këtë hulumtim janë analizuar pesë strategji. Bartëse e dy nga këto pesë strategji është Zyra për Planifikim Strategjik, Strategjia Kombëtare për Zhvillim dhe...

Publikimet

Shiko të gjitha
Shkarko:
Shq
Shkarko:
Përmbledhje e raportit >