Lajmet


Qeverisje e mirë

Konkurs për vend pune

Demokraci Plus (D+) shpall konkurs për pozitën e Hulumtuesit të Lartë në fushën e Prokurimit Publik. Përgjegjësitë e punës: Monitorimi…

Nëntor 18

Qeverisje e mirë

Takimi i përfaqësuesve nga Demokraci Plus me Elbasan Shala ...

Përfaqësues të Demokraci Plus dhe UNDP-së mbajtën takim me Ministrinë e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, me ç’rast Zv. Kryeinspektori…

Nëntor 16