Lajmet


Qeverisje e mirë

Konkurs për punë praktike

Demokraci Plus (D+) shpallë konkurs për angazhimin e tre (3) praktikantëve të cilët do të asistojnë në punën e tri…

Korrik 12

Të tjera

Përfundon faza e parë e fushatës së edukimit për ndarje ...

Qershor 2023, Graçanicë – Gjatë muajit qershor Aktiviteti “Riciklimi ka rëndësi” ka zbatuar fushatën edukuese për qytetarët e Graçanicës rreth…

Korrik 8