Lajmet

Organizimi i 15 sesioneve informuese me 365 të rinjë rreth ofrimit të njohurive për identifikimin e lajmeve të rreme

D+ dhe BIRN Kosova, për gjatë një muaji kanë mbajtur sesione informuese me rreth 365 të rinjë në 15 Komuna të Kosovës: Skënderaj, Drenas, Kamenicë, Obiliq, Gjakovë, Ferizaj, Vushtrri, Dragash, Viti, Gjilan, Klinë, Mitrovicë, Rahovec, Suharekë dhe Podujevë.

Qëllimi kryesor i këtyre sesioneve ishte ofrimi i njohurive dhe informatave për të rinjtë lidhur me identifikimin e lajmeve të rreme, mënyrat e trajtimit të tyre si dhe procedurat e raportimit. Këto njohuri u pasqyruan përmes platformës fakenews.dplus.org, ku pjesëmarrësit u njoftuan detajisht për funksionimin e mediave, trajtimin e lajmeve të rreme dhe identifikimin e ‘deep fake’ teknologjisë.

Ky aktivitet është mbështetur nga Ambasada e Zvicrës në Kosovë.