Lajmet

Prokurimi i paadresuar – Editorial nga Demokraci Plus (D+)

Prokurimi i paadresuar Keqpërdorimi i shpenzimit të parasë publike, vazhdon të mbetet ndër problemet dhe sfidat kryesore më të cilat ballafaqohet shtetn...

D+ dhe Insajderi përmbyllin projektin “Përkrahja e lirisë së mediave dhe lirisë së shprehjes përmes rritjes së monitorimit të çë...

D+ dhe portali hulumtues Insajderi kanë zbatuar bashkarisht projektin “Përkrahja e lirisë së mediave dhe lirisë së shprehjes përmes rritjes së monitorimit ...

Raporti i institucioneve publike me ofrimin e qasjes në dokumente publike – përgjigje sipërfaqësore, mungesë të dhënash përmbajtë...

Demokraci Plus në gjashtë-mujorin e parë të vitit 2018 ka dërguar rreth 50 kërkesa për qasje në dokumente publike në 20 institucione publike, duke përfshir...

Paralajmërohet kallëzim penal kundër zyrtarëve të KEK-ut

Zyra e Prokurimit e KEK-ut është paralajmëruar se do të denoncohet penalisht për shkak të keqpërdorimeve, në një tender prej gjysmë milionë eurosh....

Raporto deponitë ilegale të mbeturinave. Platforma ndreqe.com – tani edhe në aplikacion mobil.

Raporto deponitë ilegale të mbeturinave. Platforma ndreqe.com - tani edhe në aplikacion mobil.

D+ ka mbajtur tryezë diskutimi lidhur me draft udhëzimin administrativ të Ministrisë së Shëndetësisë

Sot Demokraci Plus (D+) ka mbajtur tryezë diskutimi lidhur me draft udhëzimin administrativ të Ministrisë së Shëndetësisë, përmes së cilit do të bëhet rreg...

“Office Printy” ankohet se Komuna e Klinës anuloi tenderin pa të drejtë

Raporton: Arbelina Dedushaj Prishtinë- Organi Shqyrtues i Prokurimit (OShP), këtë të martë ka shqyrtuar ankesën e operatorit ekonomik ankues “Office Pri...

Në Ditën e Punëtorëve ta kuptojmë pak si duket fuqia punëtore në Kosovë

Raportimet nga qytetarët dhe rregullimet nga komunat në #ndreqe.com

Pasqyra dy mujore. Raportimet nga qytetarët dhe rregullimet nga komunat në #ndreqe.com

Demokraci Plus është duke vazhduar serinë e trajnimeve për zyrtarë të komunave

Demokraci Plus në bashkëpunim me Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal (MAPL), është duke vazhduar serinë e trajnimeve për zyrtarë të komunave. Qël...

Sot është mbajtur takimi i radhës i bordit të organizatës sonë

Sot është mbajtur takimi i radhës i bordit të organizatës sonë. Në këtë takim është diskutuar raporti i punës dhe auditimit për vitin 2017, sikurse edhe pl...

DPlus thellon bashkëpunimin me Ministri e Komuna për ndreqe.com

Rregullimi i mbeturinave dhe deponive ilegale të raportuara në #ndreqe ishte temë diskutimi në mes dy ministrive dhe Kryetarëve të #komunave në ndërtesën e...