Lajmet


Sundimi i Ligjit

Prezantohen rezultatet e anketës me përdoruesit e shërbim ...

Demokraci Plus (D+) dhe Qendra për Avokim dhe Kulturë Demokratike (ACDC) me mbështetjen e Programit të USAID për Fuqizim të…

Shkurt 25

Sundimi i Ligjit

Publikimi i raportit “Niveli i publikimit të kontratave n ...

  Demokraci Plus (D+) ka monitoruar publikimin e kontratave për pesë komuna: Obiliq, Shtime, Fushë Kosovë, Kamenicë dhe Podujevë. Janë…

Shkurt 3