Lajmet


Sundimi i Ligjit

Thirrje për punë praktike

Demokraci Plus (D+) dhe FOL kanë filluar një iniciativë me pesë (5) komisione parlamentare të Kuvendit të Kosovës për të ofruar mundësi të punës praktike për student universitar.

Korrik 17