Videot dhe Animacionet


Fake News – Lajmet e Fabrikuara

Fake News – Lajmet e Fabrikuara

Sa në të vërtetë e-Prokurimi ka ngritur nivelin e transparencës në aktivitetet e prokurimit publik?

Sa në të vërtetë e-Prokurimi ka ngritur nivelin e transparencës në aktivitetet e prokurimit publik?

Raporto deponitë ilegale të mbeturinave.  Platforma ndreqe.com – tani edhe në aplikacion mobil.

Raporto deponitë ilegale të mbeturinave. Platforma ndreqe.com – tani edhe në aplikacion mobil.

Hulumtuesja e D+ Rrita Ismajli në emisionin PULS – KTV ka folur për problemet që përcjellin sistemin e prokurimit në Kosovë duke u ndalur në platformën e e-Prokurimit dhe vendimet e OShP-së

Hulumtuesja e D+ Rrita Ismajli në emisionin PULS – KTV ka folur për problemet që përcjellin sistemin e prokurimit në Kosovë duke u ndalur në platformën e e-Prokurimit dhe vendimet e OShP-së