Videot dhe Animacionet


Raporto deponitë ilegale të mbeturinave.  Platforma ndreqe.com – tani edhe në aplikacion mobil.

Raporto deponitë ilegale të mbeturinave. Platforma ndreqe.com – tani edhe në aplikacion mobil.

Hulumtuesja e D+ Rrita Ismajli në emisionin PULS – KTV ka folur për problemet që përcjellin sistemin e prokurimit në Kosovë duke u ndalur në platformën e e-Prokurimit dhe vendimet e OShP-së

Hulumtuesja e D+ Rrita Ismajli në emisionin PULS – KTV ka folur për problemet që përcjellin sistemin e prokurimit në Kosovë duke u ndalur në platformën e e-Prokurimit dhe vendimet e OShP-së

Transparenca dhe Financimi i partive politike

Transparenca dhe Financimi i partive politike

Si të raportojmë në Ndreqe.com ?

Si të raportojmë në Ndreqe.com ?