Videot dhe Animacionet


Vizita e deputetes Blerta Deliu në D+

Vizita e deputetes Blerta Deliu në D+

Monitorimi i prokurimit publik gjatë vitit 2020 – 2021 nga Demokraci Plus

Monitorimi i prokurimit publik gjatë vitit 2020 – 2021 nga Demokraci Plus

Kontratat e hapura

Kontratat e hapura

Fake News – Lajmet e Fabrikuara

Fake News – Lajmet e Fabrikuara