Lajmet


Të tjera

D+ Organizon Fokus Grup me Përfaqësueses të Organizatave ...

Prishtinë, 5 gusht 2016, Organizata Demokraci Plus (D+) ka mbajtur një fokus grup me përfaqësues të organizatave rinore dhe ekspertë…

Gusht 9

Të tjera

Hulumtuesit e D+ mbajnë trajnim mbi të drejtën për të q ...

Graçanicë, 25 Qershor 2016 – Organizuar nga Instituti Demokratik Kombëtar (NDI) është mbajtur punëtori me qëllim të ngritjes së kapaciteteve…

Qershor 28