Infografika


Organi Shqyrtues i Prokurimit nuk konfiskon tarifat e ankesave

Organi Shqyrtues i Prokurimit nuk konfiskon tarifat e ankesave

Numri mesatar i ofertave me procedurë të hapur vs. të negociuar

Numri mesatar i ofertave me procedurë të hapur vs. të negociuar

Çmimi mesatar i katër produkteve – kontratat e hapura vs. të negociuara

Çmimi mesatar i katër produkteve – kontratat e hapura vs. të negociuara

Mesatarja e ofertave për tender në 4 komuna

Mesatarja e ofertave për tender në 4 komuna