Lajmet


Qeverisje e mirë

D+ prezanton studimin për koston e emigrimit të të rinjve ...

Demokraci Plus ka publikuar studimin hulumtues “Kostoja e emigrimit të të rinjve”, ky studim është i pari i këtij lloji…

Qershor 2